Tytuł:

Świadczenie usług medycznych w zakresie badań mikrobiologicznych dla Szpitala w Ostródzie S. A. oraz usług bakteriologa szpitalnego

Status:

W toku

Rodzaj:

Konkurs

Data ogłoszenia:

19-06-2024 14:00

Termin składania ofert:

28-06-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

28-06-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.K.3321.15.2024

Zawiadomienie o zakończeniu i wyniku konkursu

Szczegółowe warunki konkursu ofert

1. Oferta-załącznik nr 1 do SWKO

2. Oświadczenie oferenta-załącznik nr 2 do SWKO

3. Szczegółowe wyposażenie – załącznik nr 3 do SWKO

4. Kwalifikacje – załącznik nr 4 do SWKO

5. Tabela asortymentowo-cenowa -załącznik nr 5 do SWKO

6. Warunki graniczne -załącznik nr 6 do SWKO

7. Umowa projekt-załącznik nr 7 do SWKO-1

8. Umowa powierzenia przetwarzania danych-zał. nr 8 do SWKO

Ankieta Weryfikacyjna Procesora

Załącznik nr 6 informacja o przetwarzaniu do umowa projekt

Wyjaśnienia treści SWKO

 

 

Skip to content