Dobro i bezpieczeństwo pacjenta naszym celem

Szpital w Ostródzie S.A.
ul. Władysława Jagiełły 1
14-100 Ostróda