Koordynator Izby Przyjęć

 • lek. JACEK KASPERKOWICZ

Pielęgniarka Oddziałowa

 • MARZANNA TACIAK

Telefoniczna rejestracja medyczna+48 89 544 45 45


Izba Przyjęć jest pierwszym punktem do którego trafia każdy pacjent przyjmowany do szpitala. Jest pewnego rodzaju łącznikiem pacjenta ze szpitalem. Realizuje świadczenia medyczne dla tych osób, które posiadają skierowanie do szpitala jak również tych, którzy go nie mają ale ich stan zdrowia wymaga natychmiastowej hospitalizacji. Dokonywana jest tu rejestracja chorego a następnie kieruje się go na odpowiedni oddział szpitalny.

Izba Przyjęć udziela pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia oraz nagłych wypadkach. Prowadzi również Ambulatorium Izby Przyjęć czynne przez całą dobę i Ambulatorium POZ (stanowiąc przedłużenie pracy lekarzy POZ) czynne w dni powszednie od godz. 18.00 a w dni wolne od pracy całodobowo.

Kiedy wezwać Pogotowie lub udać się bezpośrednio do Szpitalnej Izby Przyjęć?!

Wezwanie Pogotowia ratunkowego lub udanie się do Szpitalnej Izby Przyjęć powinno odbywać się w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, które mogą spowodować istotny uszczerbek na zdrowiu!

Może je sugerować pojawienie się między innymi jednego z poniższych objawów:

 • zaburzenia świadomości,
 • utrata świadomości,
 • nasilone duszności,
 • zaburzenia rytmu serca,
 • ostry ból w klatce piersiowej, pojawiający się nagle,
 • rana, będąca efektem urazu,
 • porażenie prądem,
 • gwałtownie postępujący poród,
 • udar cieplny,
 • nieustające wymioty z domieszką krwi,
 • oparzenia ciała, rozległe,
 • nasilające się, ostre reakcje uczuleniowe (duszności, wysypka, obrzęk ciała) w skutek ukąszenia lub użądlenia przed jadowite owady/zwierzęta, zażycia leku lub innej substancji pokarmowej,
 • upadek z dużej wysokości,
 • ostry, nagły ból brzucha,
 • urazy kończyny dolnej, które uniemożliwiają poruszanie się.

W pozostałych przypadkach należy zgłosić się do lekarza rodzinnego, w celu ustalenia diagnozy i podjęcia leczenia.

 

Wezwanie Pogotowia nocą powinno zachodzić wtedy, gdy:
 • mamy racjonalne podejrzenia, że oczekiwanie do rana na otwarcie przychodni rodzinnej może niekorzystnie wpłynąć na rozwój choroby oraz nasz stan zdrowia,
 • środki domowe oraz leki dostępne bez recepty nie przyniosły poprawy nasilających się objawów.

 

Wzywając Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić na numer 112

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

 1. dokładne miejsce zamieszkania (adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
 2. powód wezwania – rodzaj zaistniałej sytuacji
 3. kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, płeć, wiek)
 4. kto wzywa Zespół Ratownictwa Medycznego (imię i nazwisko, telefon)
 5. odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
 6. wezwanie wezwane do realizacji musi zostać potwierdzone słowami dyspozytora „wezwanie przyjęte”

Co należy zabrać z sobą udając się do szpitala:

 1. dowód tożsamości (dowód osobisty),
 2. ważne ubezpieczenie,
 3. NIP pracodawcy lub własny (gdy prowadzimy własną działalność).
Skip to content