Kierownik

 • mgr reh. JERZY ANDRZEJ ZAJĄC

Pracownia Rehabilitacji i Fizjoterapii znajduje się w budynku Szpitala przy ul. Jagiełły 1 w Ostródzie (na parterze w lewym skrzydle).

Dokumenty wymagane w trakcie rejestracji: zgodne z wymogami NFZ. Tryb kierowania i zasady udzielania świadczeń w warunkach ambulatoryjnych i domowych określa Zarządzenie Prezesa NFZ. Zabiegi wykonywane są na podstawie  skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Z usług Pracowni korzystają pacjenci szpitala oraz kierowani przez lekarzy współpracujących z NFZ.

Cennik dostepny na stronie.


Głównym zadaniem Pracowni Rehabilitacji i Fizjoterapii jest przywrócenie pacjentom równowagi funkcjonalnej lub w razie potrzeby indywidualnych mechanizmów rehabilitacyjnych, niezależności oraz czynnego udziału w życiu codziennym.

Pracownia Rehabilitacji i Fizjoterapii w naszym Szpitalu, posiada nowoczesny sprzęt i świadczy szeroki zakres usług rehabilitacyjnych i fizjoterapeutycznych, między innymi:

 • diagnostykę fizjoterapeutyczną,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • masaż wirowy kończyn górnych i dolnych,
 • masaż wirowy kręgosłupa i kończyn dolnych,
 • masaż pneumatyczny (kończyn górnych i dolnych),
 • ćwiczenia oddechowe,
 • ćwiczenia czynne wolne,
 • ćwiczenia czynno – bierne,
 • ćwiczenia izomeryczne,
 • ćwiczenia wspomagane,
 • ćwiczenia samowspomagane,
 • ćwiczeń biernych kończyn dolnych i górnych wykonywanych przez urządzenia mechaniczne (artromoty),
 • instruktaż ćwiczeń.

Pracownię obsługuje wysoko wyszkolona kadra rehabilitantów i fizjoterapeutów, którzy dzięki swemu wykształceniu i doświadczeniu zawodowemu pomagają osiągnąć naszym podopiecznym maksymalną sprawność ruchową i zminimalizować ból urazowy.

Pracownia Rehabilitacji i Fizjoterapii przystosowana jest do przyjmowania pacjentów poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Godziny przyjęć Pracowni Rehabilitacyjnej: od poniedziałku do piątku 8.00 – 19.00.

Rejestracja na zabiegi fizjoterapeutyczne osobiście oraz telefonicznie we Wtorki i Czwartki od godziny 8.00 do 10.00

tel. 48 89 646 06 41

Skip to content