Ordynator

  • lek. med. MACIEJ GŁÓWCZEWSKI

Pielęgniarka oddziałowa

  • DANUTA ŻURAWSKA

Lekarze+48 89 646 06 05

Pielęgniarki+48 89 646 06 06

Liczba łóżek

16


Oddział pediatryczny naszego szpitala hospitalizuje dzieci od urodzenia do 18 roku życia zgodnie ze standardami pediatrii w tzw. pierwszym stopniu referencyjności.

Oddział oferuje  kompleksową opiekę nad dziećmi, współpracuje z lekarzami wszystkich specjalizacji zatrudnionymi w naszym szpitalu. Zapewniamy pełen zakres diagnostyki i leczenia małych pacjentów cierpiących między innymi na następujące schorzenia:

  • zakażenia dróg oddechowych dolnych i górnych,
  • wszelkie alergie i astma oskrzelowa w okresach ich zaostrzenia lub do diagnostyki,
  • zakażenia przewodu pokarmowego,
  • zakażenia dróg moczowych i nerek,
  • podejrzenia wad rozwojowych  dróg moczowych do diagnostyki radiologicznej.

Zgodnie z kartą praw dziecka oddział zapewnia możliwość całodobowego pobytu rodzica w oddziale i jego uczestnictwo w procesie terapeutycznym.

Skip to content