Dyrekcja

  • Jacek Dudzin

    Prezes Zarządu Szpitala
    w Ostródzie S.A.

  • Bożena Szkutnik

    Dyrektor ds. Medycznych,
    Prokurent

  • Małgorzata Zalewska

    Dyrektor ds. Pielęgniarstwa,
    Prokurent

  • Marzena Ossowska

    Główna Księgowa

Skip to content