Zarząd

  • Jacek Dudzin

Rada nadzorcza

  • Józef Dziki
  • Leszek Waldemar Rochowicz
  • Maciej Sitarek

Prokurenci

  • Małgorzata Zalewska
  • Bożena Szkutnik
„SZPITAL W OSTRÓDZIE-SPÓŁKA AKCYJNA”

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem: 0000036113 (rejestr Przedsiębiorców)

 

NIP: 7411887468

REGON: 51139872500000

Adres: ul. Władysława Jagiełły 1, 14-100 Ostróda

Województwo Warmińsko-Mazurskie, Powiat Ostródzki, Gmina Ostróda

Adres www: szpital-ostroda.pl

E-mail: sekretariat@szpital-ostroda.pl

Forma prawna: Spółka Akcyjna

Wysokość kapitału zakładowego: 10 454 120,00 zł – kapitał zakładowy wpłacony w całości

Akcjonariusz spółki: Powiat Ostródzki (100%)

 

Regulamin Szpitala w Ostródzie S.A.

Uchwały

Załączniki

Statut Szpitala w Ostródzie S.A.

Skip to content