Historia

W 1923 roku miasto przejęło od wojska zabudowania lazaretu garnizonowego i urządziło tam szpital powiatowy. Z tamtego kompleksu budynków zachowały się do dzisiaj tylko obecny dom mieszkalny przy ulicy Drwęckiej i gmach mieszczący internat SOSW im. Marii Konopnickiej przy ulicy Grunwaldzkiej.

W latach 30. XX wieku szpital okazał się za mały dla rozwijającego się miasta, poza tym nie spełniał już wymogów nowoczesnej medycyny. Dlatego w 1935 roku przystąpiono do budowy nowego szpitala na 400 łóżek przy dzisiejszej ulicy Jagiełły. Budowę ukończono w 1938 roku.

W 1945 roku szpital został przejęty przez wojska sowieckie. Na pobliskim przedwojennym Placu Chwały urządzono cmentarz żołnierzy zmarłych w szpitalu z powodu ran odniesionych w bitwach toczących się w okolicach Ostródy. Dzisiaj znajduje się w tym miejscu cmentarz-mauzoleum żołnierzy radzieckich.
Polskie władze Ostródy decyzją starosty Cendrowskiego, w tym samym roku przystąpiły do tworzenia szpitala cywilnego dla mieszkańców miasta i powiatu. Na lokalizację wybrano budynek dzisiejszej Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ulicy Olsztyńskiej. Pierwszym dyrektorem placówki został Edward Oździński pełniący równocześnie funkcję lekarza powiatowego. W listopadzie 1945 roku przyjęto do pracy lekarza pediatrę Janinę Laudańską, a na kierownika do spraw lecznictwa kolejowego i otwartego powołano lekarza Wacława Snarskiego.
Z końcem 1945 roku wojska sowieckie opuściły szpital przy ulicy Jagiełły, w trakcie wyprowadzki tradycyjnie podpalając budynek. Pożar na szczęście szybko ugaszono. Po niezbędnym remoncie wkrótce przeniesiono tutaj szpital z ulicy Olsztyńskiej.

W 1946 roku do pracy w szpitalu przyjęto internistę Romualda Sopoćko, chirurga Józefa Ziobrowskiego, ginekologa Floriana Nepomuckiego i położną Helenę Sanocką. W 1948 roku oddano do użytku liczący 20 łóżek pawilon szpitala zakaźnego.

 

Historia współczesna

Szpital w Ostródzie S.A. funkcjonuje od kilkunastu lat jako spółka prawa handlowego i jest jednym z pierwszych nowatorskich eksperymentów przeprowadzonej komercjalizacji SPZOZ w województwie Warmińsko-Mazurskim. Spółka została wpisana do KRS w dniu 17.08.2001 r. a rozpoczęła swą działalność medyczną 01.11.2001 roku.

Obecnie szpital posiada 9 oddziałów, 6 poradni specjalistycznych oraz pracownie diagnostyczne. Celem jest udzielanie świadczeń zdrowotnych, promocja zdrowia w zakresie działań służących ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia oraz innych działań medycznych, wynikających z procesu leczenia lub przepisów odrębnych, regulujących zasady ich wykonywania.

Rok 2020 to czas, w którym największy wpływ na działalność Szpitala w Ostródzie S.A. miała pandemia wywołana wirusem SARS-CoV-2. Decyzją Wojewody Warmińsko- Mazurskiego z dnia 6 marca 2020 roku na Szpital w Ostródzie S.A. pod rygorem natychmiastowej wykonalności nałożony został obowiązek pozostawania w stanie podwyższonej gotowości w celu przyjęcia osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Szpital w Ostródzie otrzymał środki finansowe w ramach dotacji celowej od Wojewody Warmińsko –Mazurskiego na realizację przez Szpital zadań związanych z zapobieganiem oraz zwalczaniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi. W ramach podpisanych umów zakupiono m.in. respiratory, aparat RTG, łóżka do intensywnej opieki medycznej, wideo laryngoskopy, urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, , ssaki elektryczne, defibrylatory, kardiomonitory, pompy infuzyjne, specjalistyczną aparaturę do diagnostyki molekularnej patogenów przenoszonych drogą kropelkową i pokarmową, wózki do transportu chorych, ,materace przeciwodleżynowe, aparat do terapii nerkozastępczej, Wartość zakupionego sprzętu to blisko 4,2 ml złotych.

Szpital w Ostródzie zakupił również dwie nowe, specjalistyczne karetki Volkswagen Crafter. Łączna wartość zakupionych pojazdów to 728 682,36 zł.

Z uwagi na trwającą sytuację epidemiczną wsparcie finansowe, jakie otrzymał łącznie Szpital w Ostródzie S.A., w roku 2020 to kwota ponad 6 mln zł. Fundusze pochodzą ze źródeł prywatnych jak i publicznych w tym darowizny w kwocie 1,8 mln zł oraz dotacje: 3,8 mln zł z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie i 2 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Ogromną pomocą w tym trudnym dla wszystkich czasie walki z koronawirusem było wsparcie osób indywidualnych oraz instytucji, zarówno w wymiarze moralno-etycznym, solidarności społecznej, jak i konkretnej pomocy materialnej i rzeczowej. Dzięki temu wsparciu placówka mogła zakupić sprzęty medyczne niezbędne do niesienia pomocy osobom, które w sposób najcięższy przechodzą chorobę COVID-19.

W ramach modernizacji Szpitala w 2021 r dokonano zakupu i montażu dźwigów osobowych (wind). Wszystkie oddane do użytku windy są nowoczesne oraz spełniają parametry i wymogi właściwe dla przewozu osób. Celem zrealizowanego zadania było polepszenie komfortu i bezpieczeństwa pacjentów naszego Szpitala a w szczególności osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji to 880 000 zł.

 

Zdjęcia przedstawiają Szpital Powiatowy w Ostródzie, które posiadała w swoim albumie Siostra Diakonis Erna Wacker

 

Skip to content