Pracownia Prób Wysiłkowych znajduje się w budynku szpitalnym, ul. Jagiełły 1 w Ostródzie – pierwsze piętro w Oddziale Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym.

 

Rejestracja na wykonanie badania w Pracowni osobiście w godzinach pracy lub telefonicznie pod numerem:  +48 89 544 45 45.

Badania wykonywane są po wcześniejszym ustaleniu terminu wizyty pacjenta w Poradni Prób Wysiłkowych.

Dokumenty wymagane przy rejestracji:

  • skierowanie od lekarza, specjalisty lub rodzinnego,
  • ważny dokument ubezpieczenia,
  • dokument z numerem PESEL.

Pracownia wykonuje badania komórkom wewnętrznym szpitala i pacjentom posiadającym skierowanie od lekarzy współpracujących z naszą placówką. Osoby nie posiadające skierowania lub ze skierowaniem z gabinetów prywatnych zobowiązane są do uiszczenia opłaty za wykonane badanie – cennik dostępny na miejscu.


Pracownia Prób Wysiłkowych specjalizuje się w diagnostyce chorób serca i układu krążenia.

Badania świadczone przez pracownię:

  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej i cyklometrze rowerowym z monitorowaniem zapisu EKG,
  • testy wysiłkowe na bieżni ruchomej z pomiarem zużycia tlenu i oceną zaburzeń metabolicznych,

Sposób przygotowania do badania:

  • w dniu badania pacjenci powinni być na czczo tzn.: nie powinni jeść, pić płynów i palić papierosów,
  • w dniu badania osoby przyjmujące leki powinny je zażyć według zaleceń lekarza kierującego na badanie wysiłkowe.

 

 

 

 

Skip to content