Ordynator

  • lek. med. CEZARY KUCIŃSKI

Pielęgniarka oddziałowa

  • TERESA RUDZIŃSKA

Ordynator+48 89 646 06 45

Pielęgniarki+48 89 646 06 25

Liczba łóżek

16


Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zajmuje się między innymi urazami kończyn (w tym: kości długich, drobnych kości rąk, drobnych kości stóp i stawów przyległych to tych kości, oraz z urazami kręgosłupa np.: w skutek nieprawidłowego skoku do wody). Oddział wykonuje również wszczepiania protez stawu kolanowego.

 

Leczone schorzenia na Oddziale:

  • urazowe (najczęściej: z wypadków komunikacyjnych, z urazów doznanych w gospodarstwie rolnym i w związku z urazami doznanymi przez wczasowiczów; poza tym – choroby o podłożu przeciążeniowym, reumatologicznym, oraz choroby zniekształceniowo – zwyrodnieniowe o innych podłożach),
  • ortopedyczne (najczęściej są to schorzenia stawów o typie choroby zniekształceniowo – zwyrodnieniowej schorzenia na tle przeciążeniowym).

 

 

 

Skip to content