Ordynator

  • lek. med. PIOTR TURCZYNOWICZ

Pielęgniarka oddziałowa

  • EWA DĄBEK

Lekarze+48 89 646 06 55

Pielęgniarki+48 89 646 06 26

Liczba łóżek

36


Oddział Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym dysponuje wykwalifikowaną i specjalistyczną kadrą lekarską. Pełnimy całodobowe dyżury zapewniając opiekę zarówno w planowanych jak i ostrych przypadkach.

Oddział Chorób Wewnętrznych świadczy usługi medyczne w zakresie:

  • leczenia i diagnozowania chorób układu oddechowego, pokarmowego oraz moczowego,
  • leczenia i diagnozowania chorób endokrynologicznych,
  • leczenia i diagnozowania cukrzycy.

Profil Kardiologiczny Oddziału Chorób Wewnętrznych specjalizuje się w leczeniu wszystkich postaci chorób sercowo – naczyniowych, takich jak:

  • choroba wieńcowa serca,
  • niewydolność serca,
  • zawał serca,
  • nadciśnienie tętnicze,
  • zator tętnicy płucnej.

W oddziale jak i w całym szpitalu prowadzony jest program „Drugie życie” , który służy pozyskaniu społecznej akceptacji dla przeszczepów jako ratowania ludzkiego życia. Prowadzona  kampania edukuje ludność w dziedzinie transplantacji. Rozdawane są specjalnie do tego celu przygotowane 'oświadczenia woli’ lub tak zwane 'Donor Card’ w których należy wpisać swoje dane i  podpisać się czytelnie. W ten sposób określa się osobisty stosunek oraz wolę danej osoby w kwestii ewentualnego oddania jej narządów po śmierci do przeszczepu.

 

 

 

 

Skip to content