Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Izbie Przyjęć(CPV: 85121300-6 – Specjalistyczne usługi chirurgiczne), oraz nadzór nad Poradnią Chirurgii Ogólnej w wymiarze: a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 81 godziny pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta)

 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/chirurgia ogólna/ogłoszenie o konkursie ofert ordynator CHIR.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/chirurgia ogólna/szczegół.warunki konkursu ofert-ordynator CHIR.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/chirurgia ogólna/zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator CHIR.doc

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/chirurgia ogólna/zał. 2 do SWKO umowa ordynator CHIR.pdf

Skip to content