Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii  oraz na Bloku Operacyjnym oraz zabezpieczenie świadczeń anestezjologicznych na innych oddziałach (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć  w wymiarze:  a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/oiom/ogłoszenie o konkursie ofert ordynator OIOM.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/oiom/szczegół.warunki konkursu ofert ordynator OIOM.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/oiom/zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator OIOM.doc

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/oiom/zał. 2 do SWKO umowa ordynator OIOM.pdf

 

Skip to content