Konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej, Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze średniomiesięcznie 290 godzin, łącznie 1740 godzin  w 6 miesięcznym okresie rozliczeniowym.

 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/ortopedia/ogłoszenie o konkursie ofert ordynator ORT.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/ortopedia/szczegół.warunki konkursu ofert-ordynator ORT.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/ortopedia/zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator ORT.doc

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/ortopedia/zał. 2 do SWKO umowa ordynator ORT.pdf

Skip to content