Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Zakaźnych, Poradni Chorób Zakaźnych i Poradni Retrowirusowej (CPV: 85121200-5 – Specjalistyczne usługi medyczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze: a. 124 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta), c. 3000 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Chorób Zakaźnych, w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem, d. 20 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Retrowirusowej,  w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem.

 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/zakaźny/ogłoszenie o konkursie ofert ordynator ZAK.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/zakaźny/szczegół.warunki konkursu ofert-ordynator ZAK.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/zakaźny/zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator ZAK.doc

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/zakaźny/zał. 2 do SWKO umowa ordynator ZAK.pdf

Skip to content