Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego

10.10.2017

10 października obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego. Organizowany jest od 1992 roku przez Światową Federację Zdrowia Psychicznego, której celem jest promocja zdrowia psychicznego, zajmowanie się profilaktyką leczenia zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, a także leczeniem i opieką nad osobami z tego typu schorzeniami.

Z danych Instytutu Psychiatrii i Neurologii na temat kondycji psychicznej mieszkańców Polski w wieku od 18 do 64 lat wynika, że prawie osiem milionów w Polsce ludzi boryka się z mniejszymi lub większymi zaburzeniami psychicznymi. Według Światowej Organizacji Zdrowia zaburzenia psychiczne dotyczą aż 20 proc. ludności. Najczęściej są to zaburzenia związane z depresją, która dotyka już 100 milionów osób na świecie, w Polsce - co dziesiątą osobę.

"W Polsce funkcjonuje ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, zawierająca przepisy o postępowaniu wobec osoby z zaburzeniami psychicznymi oraz środkach ochrony jej praw i godności. Ww. ustawa uznaje, że zdrowie psychiczne jest fundamentalnym dobrem osobistym człowieka, a ochrona praw osób z zaburzeniami psychicznymi należy do obowiązków państwa. W dniu 28 grudnia 2010 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na  lata 2011– 2015, którego głównym celem jest m.in. promocja zdrowia psychicznego i profilaktyka zaburzeń psychicznych oraz zapewnienie chorym dostępu do kompleksowej i zintegrowanej opieki zdrowotnej. W 2014 r. Ministerstwo Zdrowia zainicjowało prace analityczno-przygotowawcze nad opracowaniem kolejnej edycji Programu na lata 2016-2020.

Od grudnia 2013 roku funkcjonuje również Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016. Program - przygotowany w Biurze Pełnomocnika Rządu do spraw Równego Traktowania - jest pierwszym dokumentem rządowym, który porusza problematykę równego traktowania grup narażonych na dyskryminację.

Jednym z celów sformułowanych w Krajowym Programie Działań na rzecz Równego Traktowania jest podniesienie ochrony prawnej osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Kluczowym działaniem w ramach ww. celu jest zreformowanie instytucji ubezwłasnowolnienia w celu zwiększenia ochrony godności osób z zaburzeniami psychicznymi i osób z niepełnosprawnością intelektualną. Jest to postulat od wielu lat podnoszony przez organizacje pozarządowe działające w ww. obszarze. Podmiotem odpowiedzialnym za realizację powyższego zadania jest Ministerstwo Sprawiedliwości". (Źródło: https://www.spoleczenstwoobywatelskie.gov.pl/aktualnosci/10-pazdziernika-swiatowy-dzien-zdrowia-psychicznego)

W kwietniu tego roku nasz szpital był organizatorem konferencji poświęconej problemowi depresji. W tym artykule znajdują się materiały do pobrania, dotyczące depresji: http://szpital-ostroda.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-porozmawiajmy-o-depresji