Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje Pielęgniarek/ Pielęgniarzy

07.03.2018

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje Pielęgniarek/ Pielęgniarzy , którzy: posiadają aktualne prawo wykonywania zawodu, wykształcenie pielęgniarskie oraz doświadczenie zawodowe oraz Opiekunki/Opiekunów Medycznych, którzy: posiadają wykształcenie kierunkowe medyczne: opiekun medyczny; ukończona roczna szkoła pomaturalna i uzyskanie tytułu: opiekun medyczny.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 604142080

 

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje fizjoterapeuty do pracy na czas określony (zastępstwo)

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 89 6460669

czytaj więcej

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje lekarza do pracy w Specjalistycznym Zespole Wyjazdowym Osoby zainteresowane prosimy o kontakt telefoniczny: 89 646 06 40.

23.02.2018

czytaj więcej

Życzenia

15.02.2018

czytaj więcej

Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. poszukuje lekarza specjalisty w dziedzinie radiologii i diagnostyki obrazowej oraz lekarza z certyfikatem do wykonywania badań USG.

07.02.2018

czytaj więcej

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE POŁOŻNICTWA I GINEKOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 17 stycznia 2018 r.

17.01.2018

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ LEKARZA SPECJALISTĘ W ZAKRESIE CHIRURGII URAZWOWO – ORTOPEDYCZNEJ NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 12 stycznia 2018r.

12.01.2018

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna            z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)

czytaj więcej