Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Nowa zakładka dotycząca historii i działań szpitala

19.10.2017

Na naszej stronie pojawiła się nowa zakładka: Historia szpitala i obecne działania, w której zapoznać się można z sumarycznie przedstawionymi wydarzeniami z życia szpitala - aktualnymi oraz historycznymi. Zapraszamy!

czytaj więcej

Innowacyjny tomograf

17.10.2017

Nieinwazyjne rozwiązania to jeden z kierunków nowoczesnej medycyny. Cieszymy się, że pracownia tomograficzna w naszym szpitalu idzie zgodnie z nim. Co to oznacza?

czytaj więcej

Październik miesiącem walki z rakiem piersi

17.10.2017

Zachęcamy do regularnych badań profilaktycznych - samobadania, USG oraz mammografii - mogących zapobiec zbyt późnemu wykryciu raka piersi. Więcej w artykule.

czytaj więcej

Światowy Dzień Reumatyzmu

12.10.2017

12 października obchodzony jest Światowy Dzień Reumatyzmu. To schorzenie dotyczy około 400 tysięcy Polaków. Warto wiedzieć, że jego późne wykrycie może zakończyć się kalectwem.

czytaj więcej

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 27 września 2017r.

27.09.2017

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości,
Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie
art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
pielęgniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:
1) udzielania świadczeń w Oddziałach (CPV: 85141200-1 – Usługi świadczone przez
pielęgniarki)
oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

czytaj więcej

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez pielegniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A z dnia 27 września 2017r.

27.09.2017

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna
z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego
do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII
Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości,
Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie
art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1638 z późn. zm.)
ogłasza konkurs ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez
pielęgniarkę z zakresu pielęgniarstwa operacyjnego na rzecz pacjentów Powiatowego Zespołu
Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A., a dotyczących w szczególności:
1) udzielania świadczeń w Oddziałach oraz na Bloku Operacyjnym (CPV: 85141200-1 –
Usługi świadczone przez pielęgniarki) oraz zaprasza do składania ofert i uczestniczenia w konkursie ofert.

czytaj więcej