Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

ISzR: 14. Pozycje do rodzenia

14.12.2017

W naszym szpitalu promujemy rodzenie w pozycjach dogodnych dla pacjentek. Najwygodniejsze są pozycje wertykalne - polecają położne. Udostępniamy kolejną poradę z cyklu Internetowa Szkoła Rodzenia.  

czytaj więcej

Zimą Bezpiecznie 6.12.2017 r.

14.12.2017

Zobaczcie, co działo się podczas drugiego spotkania z cyklu "Zimą Bezpiecznie", które odbyło się 6 grudnia w Miłakowie.  (galeria + film) Niezmiennie zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach!

czytaj więcej

Dofinansowanie na nowy ambulans

11.12.2017

Z radością informujemy o dofinansowaniu na nowy ambulans oraz sprzęt medyczny dla naszego szpitala. 

czytaj więcej

Nowy cennik udostępniania dokumentacji medycznej

08.12.2017

Od 1 grudnia 2017 roku obowiązuje nowy cennik udostępniania dokumentacji medycznej. Zapraszamy do zapoznania się. 

czytaj więcej

Ogłoszenia

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA WYKONYWANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE ELEKTRORADIOLOGII NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 13 grudnia 2017 r.

13.12.2017

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

czytaj więcej

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ RATOWNIKA MEDYCZNEGO NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S.A. z dnia 13 grudnia 2017 r.

13.12.2017

Prezes Zarządu Powiatowego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ostródzie Spółka Akcyjna z siedzibą w Ostródzie, 14-100 Ostróda, ul. Władysława Jagiełły 1, wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy pod Nr 0000036113, o kapitale zakładowym 8 794 300 zł, wpłaconym w całości, Regon 511398725, NIP 741-18-87-468 (dalej Udzielający zamówienia), działając na podstawie art. 26. art. 26a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.)

czytaj więcej