Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Odbyło się szkolenie z zarządzania stresem

26.08.2016

Praca w szpitalu wymaga umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 4 sierpnia 2016 roku w Ostródzie odbyło się szkolenie pt. "Praktyczne aspekty zarządzania - stres czy wypalenie zawodowe?", przeprowadzone przez Fundację "MISJA MEDYCZNA".

W warsztatch uczestniczyły pielęgniarki oddziałowe naszego szpitala oraz prezes zarządu Janusz Boniecki. Podczas szkolenia omówiono psychologiczne i fizjologiczne aspekty stresu, przyczyny społeczne agresji, a także sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Przeprowadzono analizę sytuacji krytycznych oraz przedstawiono metody zarządzania stresem i budowania zespołów zadaniowych w celu dobrej organizacji pracy. Uczestnicy warsztatów rozmawiali również o sposobach skutecznej komunikacji oraz o tym, czemu służy aktywne słuchanie i asertywność.