Praca w szpitalu wymaga umiejętności radzenia sobie w sytuacjach stresowych. 4 sierpnia 2016 roku w Ostródzie odbyło się szkolenie pt. "Praktyczne aspekty zarządzania – stres czy wypalenie zawodowe?", przeprowadzone przez Fundację "MISJA MEDYCZNA".

W warsztatch uczestniczyły pielęgniarki oddziałowe naszego szpitala oraz prezes zarządu Janusz Boniecki. Podczas szkolenia omówiono psychologiczne i fizjologiczne aspekty stresu, przyczyny społeczne agresji, a także sposoby radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych. Przeprowadzono analizę sytuacji krytycznych oraz przedstawiono metody zarządzania stresem i budowania zespołów zadaniowych w celu dobrej organizacji pracy. Uczestnicy warsztatów rozmawiali również o sposobach skutecznej komunikacji oraz o tym, czemu służy aktywne słuchanie i asertywność. 

Skip to content