W trosce o jakość usług świadczonych przez Szpital w Ostródzie S.A. zachęcamy do bezpośredniego przekazywania wniosków, uwag i skarg dotyczących działania szpitala.

Składać je można:

  • osobiście:
    • codziennie w godzinach 7.00-14.35 u dyrektor ds. pielęgniarstwa pani Małgorzaty Zalewskiej
    • lub w piątki w godzinach 10.00-11.00 u dyrektor ds. medycznych pani Bożeny Szkutnik
  • formie pisemnej przesyłając na adres szpitala:

    ul. Władysława Jagiełły 1,
    14-100 Ostróda.

Skip to content