14 września 2017 roku doszło do podpisania porozumienia między Zakładową Organizacją Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych przy PZOZ w Ostródzie S.A. oraz NSZZ Solidarność przy PZOZ w Ostródzie S.A. A Powiatowym Zespołem Opieki Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. Zgodnie z obowiązującą ustawą z dnia 8 czerwca 2017 roku, dotyczącą najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, ustalono podwyżkę płac, która obowiązuje od 1 lipca 2017 roku. Tego dnia strony zawarły również porozumienie dotyczące podwyżki wynagrodzenia zasadniczego pracowników administracji, rejestratorek i sekretarek medycznych, które zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Skip to content