Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A. prosi o nadsyłanie ofert na dostawę i montaż bezprzewodowej instalacji przyzywowej wg poniższej specyfikacji. Cenę ofertową proszę podać jako wartość brutto, osobno za dostawę i montaż. Proponowany system powinien bezwarunkowo gwarantować niezakłóconą pracą aparatury medycznej.

Oddział wewnętrzny
Część kardiologiczna z dyżurką pielęgniarską
L.p. SALA Ilość łóżek/punktów
1. INK 4
2. INK 2
3. nr 15 3
4. nr 16 5
5. nr 17 5
6. nr 18 2
7. WC D 3
8. WC M 3
  Razem 27

 

Kontakt:

Andrzej Dmytryszyn

Kierownik Działu Technicznego

PZOZ w Ostródzie S.A.

tel.: +48 89 646 06 87

kom.: +48 668 565 907

a.dmytryszyn@szpital-ostroda.pl

Skip to content