Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Pediatrycznym (CPV: 85121291-9 – Usługi pediatryczne) oraz Izbie Przyjęć w wymiarze: a. 158 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godziny pracy w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta).

 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/pediatria/ogłoszenie o konkursie ofert ordynator PED.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/pediatria/szczegół.warunki konkursu ofert-ordynator PED.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/pediatria/zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator PED.doc

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/pediatria/zał. 2 do SWKO umowa ordynator PED.pdf

Skip to content