Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w Oddziale Chorób Wewnętrznych o profilu kardiologicznym i Izbie Przyjęć oraz w Poradni Kardiologicznej (CPV: 85121231-1 – Usługi kardiologiczne), w wymiarze: a. 126 godzin w podstawowej ordynacji pracy Oddziału, b. 81 godzin w dyżurowej ordynacji pracy Oddziału (w tym 48 godzin w dni ustawowo wolne od pracy, w soboty, niedzielę i święta), c. 1250 punktów wypracowanych średniomiesięcznie w Poradni Kardiologicznej,  w czasie pracy Poradni zgodnym z harmonogramem.

 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/wewnętrzny/ogłoszenie o konkursie ofert ordynator WEW.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/wewnętrzny/szczegół.warunki konkursu ofert-ordynator WEW.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/wewnętrzny/zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ordynator WEW.doc

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/27.07/wewnętrzny/zał. 2 do SWKO umowa ordynator WEW.pdf

Skip to content