11 maja pielęgniarki i położne z naszego szpitala spotkały się, by uczcić ich święta – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek oraz Dzień Położnych – które przypadają kolejno 12 i 8 maja.

Dzień Położnej to rocznica urodzin Stanisławy Leszczyńskiej, więźniarki obozu koncentacyjnego Auschwitz II Birkenau, która pełniła tam fukncję położnej. Tu przeczytacie więcej na jej temat: http://ciaza.siostraania.pl/8-maja-dzien-poloznej/

A tu o ostatnich działaniach naszych położnych: https://szpital-ostroda.pl/8-maja-dzien-poloznej

 

Ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek przypada w urodziny najsłynniejszej pielęgniarki świata – Florence Nightingale – uważanej za twórczynię nowoczesnego pielęgniarstwa. To ona w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie założyła pierwszą szkołę dla pielęgniarek.  Nazywana "Damą z lampą", była fascynującą postacią. Poczytać możecie o niej na przykład tu: http://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/1199529,Florence-Nightingale-%E2%80%93-pionierka-nowoczesnego-pielegniarstwa

 

W tym roku święto obchodzone jest pod hasłem: „Pielęgniarki są siłą na rzecz zmian, kluczowymi zasobami na rzecz zdrowia”. Chodzi o zwrócenie uwagi na problemy zdrowotne ludności na świecie oraz na rolę pielęgniarek i położnych, jaką pełnią w zapewnieniu dostępu do opieki medycznej oraz profilaktyki.

"Rola pielęgniarek i położnych jest nieoceniona w polskim systemie ochrony zdrowia. Często z ich inicjatywy prowadzone są kampanie edukacyjne oraz informacyjne. To one docierają do środowisk szkolnych, seniorów, niepełnosprawnych, obłożnie chorych oraz do tych wszystkich, którzy z różnych powodów mają ograniczony dostęp do opieki zdrowotnej. My, lekarze rodzinni, doceniamy ich wkład w opiekę nad pacjentem. Chęć niesienia pomocy, zaangażowanie, troskę, jaką okazują choremu… Zawód pielęgniarki i położnej, czego świadkami jesteśmy na co dzień, to wyjątkowo odpowiedzialna misja. Chcielibyśmy, żeby została doceniona przez rządzących, a pielęgniarki i położne czerpały prawdziwą satysfakcję ze swojej pracy" – mówi Bożena Janicka,prezes PPOZ. – "Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzymy sukcesów w pracy oraz satysfakcji z wyjątkowo odpowiedzialnej misji, jaką pełnią na rzecz pacjenta i polskiego systemu ochrony zdrowia – mówi prezes Bożena Janicka w imieniu lekarzy skupionych wokół Porozumienia  Pracodawców Ochrony Zdrowia.  (więcej: http://pulsmedycyny.pl/4433143,72086,12-maja-miedzynarodowy-dzien-pielegniarki-i-poloznej)

 

Dołączamy się do życzeń – niech każdy dzień przynosi Wam radość i dumę z wykonywanej pracy, a Wasze zaangażowanie i troska, jaką wkładacie w opciekę nad pacjentami, spotykały się z docenieniem. 

 

Skip to content