Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Ogłoszenie o konkursie ofert: ortopedia

07.06.2017

Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza z rozpoczętą specjalizacją z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów PZOZ w Ostródzie S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: 

userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 - ogłoszenie o konkursie ofert ort.pdf

userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 - szczegół.warunki konkursu ofert-ort.pdf

userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 - zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ort.pdf

userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 - zał. 2 do SWKO umowa ort.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: userfiles/files/konkurs 07062017/IMG_0002.pdf