Ogłoszenie o konkursie ofert na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne wykonywane przez lekarza z rozpoczętą specjalizacją z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu na rzecz pacjentów PZOZ w Ostródzie S.A. z dnia 7 czerwca 2017 roku. Szczegółowe informacje znajdują się w załącznikach: 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 – ogłoszenie o konkursie ofert ort.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 – szczegół.warunki konkursu ofert-ort.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 – zał. 1 do SWKO na św.zdr oferta ort.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/files/konkurs 07062017/2017.06.07 – zał. 2 do SWKO umowa ort.pdf

 

Rozstrzygnięcie konkursu ofert: https://szpital-ostroda.pl/userfiles/files/konkurs 07062017/IMG_0002.pdf

Skip to content