Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Nowe defibrylatory i kardiomonitory w szpitalu cz. 2

10.11.2016

Cztery oddziały naszego szpitala wzbogaciły się o nowy sprzęt medyczny - cztery kardiomonitory oraz dwa defibrylatory! 
Pierwsze z nich przeznaczone są do ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjenta.
Dzięki drugim przeprowadza się zabieg defibrylacji serca, który polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca.
Defibrylatory trafiły na oddział Chorób wewnętrznych oraz oddział Chorób zakaźnych. Dwa kardiomonitory znalazły się na oddziale Chirurgii ogólnej, jeden na oddziale Chirurgii urazowo-ortopedycznej i jeden na oddziale Chorób zakaźnych.

Na zdjęciu przedstawiony jest jeden z defibrylatorów.