Cztery oddziały naszego szpitala wzbogaciły się o nowy sprzęt medyczny – cztery kardiomonitory oraz dwa defibrylatory! 
Pierwsze z nich przeznaczone są do ciągłego monitorowania parametrów życiowych pacjenta.
Dzięki drugim przeprowadza się zabieg defibrylacji serca, który polega na zastosowaniu impulsu elektrycznego prądu stałego poprzez powierzchnię klatki piersiowej w celu wygaszenia najpoważniejszych zaburzeń rytmu serca.
Defibrylatory trafiły na oddział Chorób wewnętrznych oraz oddział Chorób zakaźnych. Dwa kardiomonitory znalazły się na oddziale Chirurgii ogólnej, jeden na oddziale Chirurgii urazowo-ortopedycznej i jeden na oddziale Chorób zakaźnych.

Na zdjęciu przedstawiony jest jeden z defibrylatorów. 

Skip to content