9 marca 2017 roku uczennice kierunku Technik sterylizacji medycznej ze Szkoły Policealnej im. Zbigniewa Religi w Olsztynie wzięły udział w zajęciach przeprowadzonych w Centralnej Sterylizatorni naszego szpitala. Koordynator sterylizacji Andrzej Gross – który jest absolwentem tejże szkoły – oprowadził uczestniczki wycieczki po ostródzkiej Sterylizatorni, zapoznał z podstawowymi zadaniami i procedurami pracy. To druga tego typu wycieczka z olsztyńskiej szkoły i, jak wskazuje przekazane panu Andrzejowi podziękowanie (w załączeniu), planowana jest dalsza, stała współpraca. Poniżej zamieszczamy galerię zdjęć. 🙂

Skip to content