W naszym szpitalu odbyło się spotkanie, które zapoczątkowało projekt zajęć profilaktycznych pt. „Służby mundurowe wzorem właściwych postaw obywatelskich” dla wychowanków internatu Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Zajęcia prowadzone przez ratowników medycznych mają pomóc w ukształtowaniu dobrych wzorców zachowań w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia, budowaniu umiejętności pracy w zespole, uwrażliwieniu na krzywdę innych i rozbudzeniu chęci niesienia pomocy potrzebującym, a także zbudowaniu pozytywnego wizerunku ratownictwa oraz uatrakcyjnieniu czasu wolnego od nauki. Poniżej przedstawiamy krótką galerię zdjęć.

Skip to content