Wkłucia pośrednie „MIDLINE” w  Szpitalu w Ostródzie.

 

            Częste i wielotygodniowe hospitalizacje powodują wzrost liczby pacjentów z „trudnym dostępem naczyniowym”. Do tej grupy zalicza się osoby z otyłością, obrzękami, odwodnieniem oraz z kruchością naczyń obwodowych. Uzyskanie dostępu naczyniowego w tych przypadkach może być trudne i skutkować wielokrotnymi próbami kaniulacji.  Dobro i bezpieczeństwo pacjenta jest celem szpitala. W związku z tym w naszej placówce wdrożono nowoczesne rozwiązania. Firma VYGON wprowadziła na rynek cewnik pośredniej długości dla pacjentów z utrudnionym dostępem żylnym lub którzy wymagają leczenia przez więcej niż 6 dni bez wskazań do uzyskania dostępu centralnego (Wytyczne The Michigan Appropriateness Guide for Intravenous Catheters).

            Cewnik pośredni to poliuretanowa kaniula o długości od 4 do 25 cm i średnicy od 2 do 5 Fr. Zakładany jest do żyły obwodowej techniką Seldingera pod kontrolą ultrasonograficzną. U dorosłych pacjentów z powodzeniem wykorzystuje się długości od 12 do 25 cm i średnice od 2 Fr do 5 Fr. Mogą być one stosowane u dorosłych jak i dzieci.

W dniu 26.10.2022r firma Vygon przeprowadziła w szpitalu szkolenie na temat – ZAKŁADANIA WKŁUĆ POŚREDNICH POD KONTROLĄ USG. Przedstawiciele firmy: pani Eliza Czarnecka i pani Katarzyna Koszorek przekazały wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z zakładaniem cewników pośrednich i pielęgnacją pacjenta z cewnikiem. W szkoleniu uczestniczyły pielęgniarki/pielęgniarze z oddziału anestezjologii i intensywnej terapii (Małgorzata Tyburska-Duda, Anna Rochewicz i Piotr Sadowski), izby przyjęć (Sylwia Jaworska, Paulina Sadowska i Małgorzata Hinczewska) oraz bloku operacyjnego (Paweł Kapinos, Kamil Przechodzki). Celem szkolenia było wdrożenie zabiegu zakładania cewników pośrednich w szpitalu.

            Dnia 15.11.2022 roku wdrożono procedurę „Założenie dostępu pośredniego do naczynia obwodowego i pielęgnacja miejsca wkłucia”.  Powołany został Zespół dostępów naczyniowych, w skład którego wchodzą osoby przeszkolone z zakresu zakładania cewników pośrednich. Członkowie zespołu zakładają cewniki pośrednie na terenie poszczególnych oddziałów i nadzorują proces pielęgnowania pacjentów z założonym cewnikiem pośrednim.

            W okresie od 12 grudnia 2022 roku do 5 marca 2023 roku założono 12 cewników pośrednich. Pacjenci mieli zapewniony pewny, długotrwały dostęp dożylny i bezpieczną lekową terapię dożylną. Nowa procedura zyskała pozytywny odzew personelu pielęgniarskiego.

             Jesteśmy jedną z pierwszych placówek medycznych w województwie warmińsko-mazurskim prowadzącą terapię dożylną za pośrednictwem cewników pośrednich zakładanych pod kontrolą aparatu USG przez personel pielęgniarski.  W tym roku wprowadziliśmy inny rodzaj cewników pośrednich, które mają mniejszą długość i ten sam czas utrzymania w naczyniu. Jesteśmy otwarci na nowe rozwiązania, które służą dobru i bezpieczeństwu naszych pacjentów.

Skip to content