Dnia 20 października 2023 r. miało miejsce wyjątkowe i symboliczne wydarzenie „Wbicie Pierwszej Łopaty” pod budowę pracowni rezonansu magnetycznego.

Dzięki prowadzonym rozmowom z Panem Andrzejem Wiczkowskim Starostą Ostródzkim, Panem Jackiem Dudzinem Prezesem Szpitala w Ostródzie oraz Krzysztofem Sielickim Prezesem firmy MR Diagnostic z Elbląga została podpisana wieloletnia umowa współpracy, w ramach której powstanie pracownia rezonansu magnetycznego. Nowy budynek, bezpośrednio połączony ze szpitalem zostanie oddany do użytku w pierwszym półroczu roku 2024. Inwestycja jest w całości sfinansowana ze środków firmy MR DIAGNOSTIC.PL

Szpital w Ostródzie S.A. zwiększy dostępność dla swoich pacjentów hospitalizowanych, jak również pacjentów ambulatoryjnych rozbudowując zasoby o budowę pracowni rezonansu magnetycznego. Dzięki podjętej współpracy z firmą MR DIAGNOSTIC. PL powstanie w szpitalu w pełni wyposażona w najnowszej generacji skaner pracowania rezonansu magnetycznego.

Skip to content