Dnia 28 lutego 2022 Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego – Gustaw Marek Brzezin oraz Prezes Zarządu Szpitala w Ostródzie S.A. – Jacek Dudzin podpisali umowę na dofinansowanie projektu dla Szpitala w Ostródzie S. A.

Projekt zakłada „Rozbudowę i doposażenie Szpitala w Ostródzie S.A. na potrzeby Izby Przyjęć i Zespołu Pracowni” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2022.

W ramach pierwszego etapu wybudowana zastanie:

  • Izba Przyjęć,
  • Pracownia Endoskopii,
  • oraz Pracownia USG.

W drugim etapie planowana jest rozbudowa Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.

Całkowita wartość projektu wynosi 9 423 100,82 zł, w tym dofinansowanie 4 049 500,00 zł w ramach RPO WWM na lata 2014-2022.

Skip to content