OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE WYKONYWANE PRZEZ PIELĘGNIARKĘ Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA OPERACYJNEGO NA RZECZ PACJENTÓW POWIATOWEGO ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ W OSTRÓDZIE S. A. z dnia 13 grudnia 2016 r. 

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/2/Ogłoszenie o konkursie ofert piel opera.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/2/SWKO – piel oper.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/2/zał. 1 do SWKO piel oper.pdf

https://szpital-ostroda.pl/userfiles/Ogłoszenia/2/zał. 2 do SWKO piel operac.pdf

Skip to content