Miło nam poinformować, że pani Małgorzata Zalewska, Dyrektor ds. Pielęgniarstwa w naszym szpitalu, już po raz drugi została członkinią ostródzkiego Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Uroczyste ślubowanie na kadencję 2017-2019 odbyło się 17 stycznia 2017 roku.

"W skład zespołu, który działa wolontaryjnie, wchodzi 31 przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia, organizacji pozarządowych, kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań  w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie."

Więcej informacji znajduje się tutaj: http://www.ostrodanews.pl/spoleczenstwo/kolejna-kadencja-zespolu-przeciwdzialania-przemocy-rodzinie/

 

 

Skip to content