Pani Małgorzata Pajewska, nasza z-ca kierownika laboratorium została Specjalistką Laboratoryjnej Transfuzjologii Medycznej.
W imieniu całej społeczności Szpitala, życzymy Pani Kierownik sukcesów w pracy zawodowej.
Ze swojej strony dodamy, iż dołożymy wszelkich starań, aby współpraca pomiędzy laboratorium, a środowiskami medycznym i administracyjnym Szpitala, układała się znakomicie.
Dumni jesteśmy z faktu, że nasza kadra podnosi swoje kwalifikacje.

Skip to content