Prezes Zarządu Janusz Boniecki składa gratulache dla doktora Piotra Pawła Kocbacha, który został powołany przez Wojewodę warmińsko-mazurskiego Artura Chojeckiego na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa warmińsko-mazurskiego. Dołączamy się do gratulacji!

Skip to content