Z radością informujemy, że Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki podpisał umowy na dofinansowanie wyposażenia Szpitalnych Oddziałów Ratowniczych oraz Zespołów Ratownictwa Medycznego z 15 jednostkami samorządu terytorialnego. 24 listopada 2017 r., w imieniu Powiatu Ostródzkiego, umowę podpisał Starosta Ostródzki Andrzej Wiczkowski i Wicestarosta Edmund Winnicki. Dotacja celowa dla Powiatu Ostródzkiego zostanie przeznaczona, m.in., na nowy ambulans. Łącznie kwota dofinansowań – pochodzących z rezerw budżetowych, które rozdysponował wojewoda – to ponad 3 mln zł. Środki wojewody pomogą również w doposażeniu morąskiego szpitala w sprzęt medyczny.

Jak pisze "Nasz Głos": "Podpisane umowy dotyczą zakupu ambulansów medycznych w łącznej kwocie 1.291.612,00 zł dla 6 podmiotów leczniczych, niezbędnych do zapewnienia realizacji założeń systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego i zapewnienia nieprzerwanej gotowości do podejmowania działań wobec osób będących w stanie zagrożenia życia lub zdrowia. Jedną z doposażonych placówek jest Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie.

Środki wojewody, w łącznej kwocie 2.543.790,00 zł, pomogą również zakupić sprzęt medyczny w łącznej kwocie 2.543.790,00 zł dla 9 podmiotów leczniczych mających w swojej strukturze Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz 18 podmiotów leczniczych będących dysponentami Zespołów Ratownictwa Medycznego w województwie. W naszym powiecie otrzyma je Szpital Miejski w Morągu Sp. z .o. o. oraz Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej S.A. w Ostródzie". (http://nasz-glos.com/wiadomosci/biznes-ostroda/1416-dofinansowanie-na-nowy-ambulans )

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Ostródzie, Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Skip to content