CZERWIEC

  • 14 czerwca – Światowy Dzień Krwiodawstwa święto dedykowane dawcom krwi, obchodzone corocznie dzień urodzin Karla Landsteinera, który w 1901 odkrył grupy krwi za co w roku 1930 otrzymał nagrodę Nobla.

  • Święto zostało ustanowione w 2004 roku przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), Międzynarodową Federację Towarzystw Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (IFRC), Międzynarodową Federację Organizacji Krwiodawców oraz Międzynarodowe Towarzystwo Transfuzjologiczne.

  • 26 czerwca Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Narkomanii – 7 grudnia 1987 roku Zgromadzenie Ogólne ogłosiło 26 czerwca Międzynarodowym Dniem Przeciwdziałania Nadużywaniu Środków Odurzających i ich Nielegalnemu Handlowi. W ten sposób Zgromadzenie dało wyraz swojej determinacji
    w sferze intensyfikacji działań i międzynarodowej współpracy na rzecz uwolnienia międzynarodowej społeczności od problemu narkomanii.

  • 27 czerwca – Światowy Dzień Walki z Cukrzycą – w Polsce, za zgodą Federacji, Polskie Stowarzyszenie Diabetyków organizuje obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą w rocznicę odkrycia insuliny.

 

 

Skip to content