Ogólnopolskie ćwiczenia dowódczo-sztabowe "Służby w akcji" miały również miejsce w Ostródzie. Wzięli w niej udział m.in. pracownicy naszego Pogotowia Ratunkowego.

"Pożar w areszcie śledczym, uwolnienie się i ucieczka trzech uzbrojonych więźniów, wtargnięcie do pobliskiej szkoły, ewakuacja uczniów,  szturm zespołu taktycznego na terenie szkoły, wymiana ognia i realistyczne odbicie zakładnika to tylko część scenariusza ćwiczeń dowódczo-sztabowych zorganizowanych przez służby, podmioty ratownicze oraz formacje umundurowane z powiatu ostródzkiego" (http://www.ostrodanews.pl/112/cwiczenia-dowodczo-sztabowe-sluzby-akcji-ostroda-2017/). 

Celem wspólnego przedsięwzięcia o nazwie "Służby w akcji – Ostróda 2017" było skoordynowanie współdziałania podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, porządek publiczny oraz ratownie życia ludzkiego w przypadku wystąpienia na terenie powiatu m.in. zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Bezpośrednio po zakończeniu ćwiczeń koordynatorzy i przedstawiciele wszystkich kierownictwa wszystkich służb zaangażowanych w udziałw przedsięwzięciu – tzn. Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostródzie, Aresztu Śledczego w Ostródzie, Samodzielnego Pododziału Antyterrorystycznego Policji w Olsztynie, Pogotowia Ratunkowego w Ostródzie, Komendy Straży Miejskiej w Ostródzie, Polskiego Czerwonego Krzyża w Ostródzie, Zarządzania Kryzysowego Powiatu Ostródzkiego – dokonali podsumowania, omówienia i analizy czynności służbowych przeprowadzonych w rejonie zagrożenia. Zrealizowane zadanie uznano za niezbędne do prawidłowego kształtowania wspólnego algorytmu koordynacyjnego działania lokalnych służb w sytuacji kryzysowej lub wystąpienia innego realnego i masowego zagrożenia bezpieczeństa oraz porządku publicznego. 

Zapraszamy do obejrzenia poniższej galerii zdjeć z fotorelacją z tego widowiskowego wydarzenia. 

Skip to content