15 lutego to Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki Operacyjnej! W tym roku obchodzony jest pod hasłem ,,Razem: zespół operacyjny i bezpieczeństwo pacjenta”. Pielęgniarkom operacyjnym w dniu ich święta przekazujemy życzenia od Agnieszki Woźny, Kierownika Bloku Operacyjnego:

 

Oprócz zdrowia, które stanowi najwyższą wartość, życzę pogody ducha, wytrwałości, satysfakcji zawodowej oraz by trudy i wysiłki w codziennej pracy były darzone powszechnym szacunkiem i uznaniem”.

 

Dołączamy się do życzeń i zamieszczamy krótką charakterystykę tej trudnej profesji:

 

Pielęgniarstwo operacyjne jest jedną z najtrudniejszych specjalizacji w pielęgniarstwie. Od osób, które rozpoczynają pracę w roli instrumentariuszki / instrumentariusza wymaga się zgłębiania wiedzy z anatomii i dziedziny pielęgniarstwa zabiegowego. Żeby zostać pielęgniarką operacyjną, nie wystarcza ukończenie studiów z pielęgniarstwa. Specjalistyczną wiedzę i umiejętności nabywa się systematycznie, przebywając w bloku operacyjnym. Jest to najczęściej kilkumiesięczna, trudna nauka, polegająca na zapoznaniu się nie tylko z zasadami funkcjonowania bloku, ale też na zaznajomieniu z instrumentarium, nazewnictwem narzędzi, nauką obsługi dużej ilości profesjonalnego sprzętu i aparatury. Ważną rolę sprawują wówczas pielęgniarki z doświadczeniem zawodowym, które jako „edukatorki” pomagają młodszym koleżankom w zdobywaniu wiedzy. Poza nauką podczas wykonywania procedur w bloku operacyjnym pielęgniarki uczestniczą w różnego rodzaju kursach i szkoleniach dotyczących pielęgniarstwa operacyjnego. Są zobowiązane do zapoznania z nowościami, jakie niesie współczesna medycyna i technologia. Należy dodać, że aby wykonywać pracę pielęgniarki operacyjnej, należy posiadać odpowiednie predyspozycje charakterologiczne, takie jak zdolność do kilkugodzinnej koncentracji uwagi, umiejętność przewidywania, szybkiego podejmowania decyzji i współpracy w zespole, zachowywać opanowanie i mieć dużą odporność na stres. Jest to niewątpliwie praca dla osób ambitnych i pracowitych, które nie boją się wyzwań.

 

A więcej informacji o Bloku operacyjnym naszego szpitala oraz krótka galeria zdjęć znajdują się w dziale Pozostałe w głównym menu strony, w zakładce Blok operacyjny. Tu bezpośredni link:

https://szpital-ostroda.pl/pozostale-blok-operacyjny

 

 

 

Skip to content