Szpital w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery
Fundusze Europejskie

Blok Operacyjny

Pielęgniarki Instrumentariuszki:
+89 646 06 30