Powiatowy Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.

ul. Władysława Jagiełły 1

Szpital Centrala: +48 89 646 06 00

zobacz pozostałe numery

Korupcja Szkodzi Zdrowiu

08.08.2017

Cieszemy się, że możemy poinformować, iż nasz szpital przystąpił do udziału w internetowej kampanii antykorupcyjnej, realizowanej przez Ministerstwo Zdrowia w ramach "Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2014-2019". Więcej na ten temat przeczytać można na stronie Ministerstwa Zdrowia: http://www.mz.gov.pl/ministerstwo/urzad/przeciwdzialanie-korupcji/korupcja-szkodzi-zdrowiu/ Zachęcamy!