Tytuł:

Wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Laryngologii Szpitala w Ostródzie

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

19-06-2023 00:00

Termin składania ofert:

04-07-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

04-07-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.15.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-bffb2ef8-0e01-11ee-b70f-ae2d9e28ec7b

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content