Tytuł:

Wykonanie remontu pomieszczeń Oddziału Chirurgii-Ogólnej Szpitala w Ostródzie

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

11-07-2024 00:00

Termin składania ofert:

26-07-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

26-07-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.16.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-33244349-0cac-46f5-b1f5-b601e0a46e3a

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content