Tytuł:

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Szpitala w Ostródzie

Status:

Unieważnione

Data ogłoszenia:

03-02-2023 00:00

Termin składania ofert:

02-03-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

02-03-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.5.2023

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-e5d900ea-a40c-11ed-b8d9-2a18c1f2976f

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content