Tytuł:

Wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pożaru, oddymiania klatek schodowych oraz oświetlenia awaryjnego w budynku Szpitala w Ostródzie

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

29-03-2023 00:00

Termin składania ofert:

20-04-2023 10:00

Termin otwarcia ofert:

20-04-2023 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.9.2023

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-5ef7c3b8-ce29-11ed-9355-06954b8c6cb9

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content