Tytuł:

Wdrożenie systemów teleinformatycznych wraz z dostawą sprzętu komputerowego w celu podniesienia poziomu cyberbezpieczeństwa Szpitala w Ostródzie S. A.

Status:

Zakończone

Data ogłoszenia:

27-10-2022 11:30

Termin składania ofert:

04-11-2022 10:00

Termin otwarcia ofert:

04-11-2022 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.35.2022

Zamawiający poniżej podaje link do strony prowadzonego postępowania oraz ID:

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/5d875a2b-c3a1-437c-a074-83e8d969b852

Skip to content