Tytuł:

Usługa kompleksowego żywienia pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu w Ostródzie S.A.

Status:

W toku

Data ogłoszenia:

31-05-2024 14:55

Termin składania ofert:

12-06-2024 10:00

Termin otwarcia ofert:

12-06-2024 11:00

Zamawiający:

Szpital w Ostródzie Spółka Akcyjna

Nr/znak sprawy:

SOSA.ZP.3321.12.2024

Zamawiający poniżej podaje link do prowadzonego postępowania:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-3e3ce68a-1f39-11ef-87ba-8eb060fd7bb8

Nazwa strony internetowej prowadzonego postępowania: platforma e-zamowienia:

https://ezamowienia.gov.pl

Skip to content